Instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan

Przekazanie energii cieplnej może odbywać się na kilka sposobów. Chcąc obniżyć koszty eksploatacji centralnego ogrzewania warto zastosować system ogrzewania podłogowego. System ten nie wymaga zasilania wysoką temperaturą co ma bezpośredni wpływ na koszt eksploatacji całej instalacji.

Ogrzewanie połogowe zapewnia również komfort cieplny poprzez równomierny rozkład temperatury. Oferujemy również instalacje z tradycyjnymi grzejnikami oraz grzejniki kanałowe.